Pari chiddu ca non ci cuppa

PARI CHIDDU CA NON CI CUPPA

 

 

 

 

‘N iornu passatu… ‘nto coru arrivau

nautru carusu… so soru ‘u puttau.

Ma frati e soru cu su lu sapiti?

So matri è maestra… non ci criditi?

Iu non ci puteva propriu pinsari…

Fici cu idda l’elementari!!!

Ma sichitamu e di iddu parramu…

Di ‘stu carusu… è propriu alla manu.

Ma ‘u sapiti ca è ‘n gran portentu,

‘ntilligenti, spiritusu… ma sempri attentu.

Di tanti cosi è appassiunatu,

su tanti argumenti è priparatu:

ci parri di machini ed è filici,

tutti i modelli iddu ti dici…

tutti li rally iddu talia

e tutti ‘u ceccunu ppa fotografia.

E do computer… ni vulemu parrari?

Quannu s’assetta? Non c’è chi fari!

Ddi ‘ita li movi spiditamenti

e cu ‘u talia non vidi nenti.

‘u spaziu virtuali ci avi macari

cu internet… ta collegari!

 

E quannu lu trovi è tuttu priatu…

Ma mentri ci parri… è acchiffaratu!!!

Scrivi e ricivi tanti commenti,

parra e discuti cu tanta genti.

E… pari chiddu ca non ci cuppa…

Di fimmineddi… n’avi na truppa.

Ma ora basta… ca culuri cangiau…

E subutu russu addivintau!!!

E’ ‘u so compleannu e ci ‘u fistiggiamu…

E tutti ‘n coru… l’auguri cantamu!